Piagam Pelanggan

Date 2010/11/25 0:44:38 | Topic: Umum

Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan


Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

KEMUDAHAN UNTUK PELANGGAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada   jabatan ini tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosial-ekonomi.
 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi perkhidmatan dengan segera.

TARAF PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa,
  hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara
  profesional.
 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran
  yang bersih dan sempurna.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai
  perkhidmatan yang diberikan kepadanya.
 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan mengenai perkhidmatan yang
  diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut
  peraturan yang ditetapkan.

PENDIDIKAN KESIHATAN

 • Setiap pelanggan akan diberikan maklumat mengenai aspek-aspek penting
  dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

 

KEWAJIPAN PELANGGAN

Untuk membolehkan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara
  hidup yang sihat , dan
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara
  bertanggungjawab
This article comes from Laman Web Rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
https://jknkelantan.moh.gov.my/v3

The URL for this article is:
https://jknkelantan.moh.gov.my/v3/modules/AMS/article.php?storyid=6