Objektif

Date 2010/11/25 1:32:13 | Topic: Umum

Objektif


Objektif Perkhidmatan Pergigian ialah untuk meningkatkan status kesihatan pergigian penduduk Negeri Kelantan kepada tahap yang optima melalui perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan penekanan kepada kumpulan sasar yang dikenalpasti. Fungsi utama bahagian ini meliputi:

  • Perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan pergigian
  • Pengurusan dan pengagihan sumber yang bersesuaian
  • Pembangunan sumber manusia sediada
  • Pemantauan dan penilaian keberkesanan perkhidmatan pergigian

Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Kelantan bertanggungjawab untuk memberi pekhidmatan kesihatan pergigian yang holistik kepada masyarakat Negeri Kelantan dengan kerjasama dari agensi-agensi kesihatan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang lain.

This article comes from Laman Web Rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
https://jknkelantan.moh.gov.my/v3

The URL for this article is:
https://jknkelantan.moh.gov.my/v3/modules/AMS/article.php?storyid=8